ҚЫЗМЕТТЕР

Қызметтердің түрлері Құны, тг.
Кон­тей­не­рді термиялық өңдеу 12 000 
Ма­шинаны термиялық өңдеу 4 000 
Ва­гонды термиялық өңдеу:
— Түсіру-тиеу жұмыстары
— «Ал­ма­ты 2» стан­циясындағы т/ж қызметтер (әперу, жинау, ӨТКК)

20 000 13 500 
Тұйықтаманы пайдалану 15 000 
Сақтау 10 тәулік тегін